Zwroty

PROCEDURA ZWROTU

JAK DOKONAĆ ZWROTU
Klient może dokonać zwrotu nieużywanego produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
FORMULARZ ONLINE
Aby dokonać zwrotu zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Wersja drukowana nie jest wymagana.
WYSYŁKA TOWARU
Zwracany produkt należy wysłać z dowodem zakupu na adres: Agata Chagowska Koto Biżuteria, Szajnowicza 1/149, 02-796 Warszawa
ZWROT PIENIĘDZY
Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 7 dni po dostarczeniu produktu do KoTo.

Formularz zwrotu towaru

Pola oznaczone * są obowiązkowe.


1. SZCZEGÓŁY ZWROTU

Proszę wpisać numer, który znajduje się w wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia lub na Fakturze VAT
Proszę wpisać numer dokumentu otrzymanego podczas zakupu

2. INFORMACJE O ZWRACANYM PRODUKCIE

Proszę wpisać kod zwracanego produktu (np. SKU: 23952-24068)

3. DANE KLIENTA

Administratorem danych osobowych jest Agata Chagowska Koto Biżuteria, ul. Polnej Róży 1/1311, 02-798 Warszawa, e-mail: sklep@koto.com.pl (zwana dalej KoTo).
Dane osobowe będą przetwarzane przez KoTo w celu realizacji zwrotu produktu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom KoTo, jak też podmiotom udzielającym wsparcia KoTo na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu realizacji zwrotu oraz przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.